Make your own free website on Tripod.com

5. Beleving

De zeer grote mate van onbegrip die op een OPSpatient afkomt is erg moeilijk te accepteren.Door de grote onbekendheid die er is krijgt hij bijna nergens een luisterend oor.Indien de partner het dan ook nog laat afweten belandt de patient in een diepe put.Indien hij wel begrip ondervindt van zijn directe omgeving blijft de patient met een stuk onrecht zitten dat hij of zij nooit zal kunnen accepteren.Immers,indien ze niet zoveel gewerkt hadden met deze schadelijke middelenwaren ze naar alle waarschijnlijkheid volledig gezond gebleven.