Make your own free website on Tripod.com

6.1.4 Financiering van het onderzoek

Tot eind 1996 was het nog zo dat de patienten zelf de onderzoeken moesten bekostigen.Een aantal vakbonden die leden in de risicovolle beroepsgroepen vertegenwoordigde stond vaak wel garant voor de kosten.Eind december 1996 kregen we bericht dat de onderzoeken die uitgevoerd worden door de twee "solvent-teams",volledig worden vergoed uit de AWBZ-gelden.Men hoeft nu slechts het inschrijfbewijs van het ziekenfonds mee te nemen en een verwijskaart.De patient heeft slechts als kosten de reiskosten naar de centra waar het onderzoek zal plaatsvinden. De vereniging OPS heeft een zetel toegewezen gekregen in de begeleidingscommissie Diagnostiek Beroepziekten van het ziekenfondsraad .Deze commissie begeleidt het traject van de solvent-teams.De vereniging heeft mede door deze zetel rechtstreeks invloed op het funcioneren van de solvent teams.Problemen die leden van de vereniging kunnen ondervinden,kunnen mede door tussenkomst van de vereniging worden opgelost.