Make your own free website on Tripod.com

3.4 Genezing

Voor zover bekend, is genezing niet mogelijk.Door verdere blootstelling aan oplosmiddelen te vermijden zullen sommige acute lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen.Te denken valt aan maag- en darmklachten, irritaties aan huid en ogen etc. Bij blootstelling komen dit soort klachten dubbel zo hevig weer terug.Men blijkt verder een grote mate van overgevoeligheid te hebben ontwikkeld voor vele producten waar soms maar een kleine hoeveelheid oplosmiddel in  voorkomt.Te denken valt aan schoonmaakmiddelen, haarverzorgingsproducten en vele andere producten waar men voorheen nooit bij stilstond.De klachten als vermoeidheid, de concentratie- en geheugenstoornissen alsmede ook  de uitval van de functies van de ledematen zijn ongeneeslijk en kunnen een algehele invaliditeit veroorzaken.Veel patienten zen hun heil in het alternatieve circuit.Een aantal patienten zegt baat te hebben bij het gebruik van diverse soorten vitamines,homeopatische middelen en acupunctuur.Dit is zeer persoonsgebonden en hier moet door iedereen  omzichtig mee worden omgegaan.