Make your own free website on Tripod.com

Organisch Psychosyndroom

1. Inleiding

Iedereen weet wel wat het is om met gevaarlijke stoffen te werken en de meeste mensen hebben het wel eens ervaren. Het zweverige en soms misselijke gevoel na een dag schilderen.Vooral wanneer een slecht geventileerde ruimte met oplosmiddelhoudende stoffen wordt verfraaid,komen dergelijke klachten voor. Oplosmiddelen krijgen dan(terecht) de schuld.Als bijvoorbeeld een drukker,schilder of stoffeerder(en nog vele andere beroepsgroepen)op zijn veertigste of nog eerder na jarenlange blootstelling al geestelijkle en/oflichamelijke ouderdomsverschijnselen vertoond,dan blijkt die relatie metoplosmiddelen voor de medische wereld,verzekeraars en werkgevers ineens minder duidelijk.In Nederland wordt chronische oplosmiddelvergiftiging dan ook uiterst zelden als beroepziekte erkend. Dit in tegenstelling tot een aantal landen om ons heen,zoals bijvoorbeeld de scandinavische landen.Men zegt dan altijd:wetenschappelijk is het verband tussen blootstellingaan gevaarlijke stoffen en allerlei daarmee samenhangende klachten niet(of nog niet) bewezen.De wetenschappelijke benaming voor deze ziekte luidt Toxische Encephalopathie of te wel:

                                        "ORGANISCH PSYCHOSYNDROOM"

1.1 WAT HOUDT HET ORGANISCH PSYCHOSYNDROOM IN?

Het is een chronische ziekte/handicap die door de patient en ook door zijn omgeving als zeerbelastend wordt ervaren.Aangezien er door de organische oplosmiddelen algehele aantasting aan het centraal zenuwstelsel ontstaat,komen er vele lichamelijke klachten voor.De meest voorkomende zijn:

     _geestelijke en/of lichamelijke ouderdomsverschijnselen op jonge leeftijd                                            

      _concentratieproblemen, vergeetachtigheid, geiriteerdheid

      _ernstige vermoeidheid, zware hoofdpijnen, depressies

      _persoonlijkheidsstoornissen, agressiviteit

      _duizelingen, slaapstoornissen

      _pijnen in maag, borst en ledematen

      _impotentie en onvruchtbaarheid

      _kortademigheid en gebrek aan eetlust,enz

Deze klachten kunnen in veel gevallenniet d.m.v lichamelijk onderzoek worden aangetoond en bevestigd. Dit betekent dus een extra mentale belasting,zowel voor degene die deze klachten heeft als voor zijn naaste omgeving.