Make your own free website on Tripod.com

6.2  Juridische mogelijkheden

Veel patienten die arbeidsongeschikt zijn komen in aanraking met het fenomeen'herkeuring'.Zolang er bij veel keuringsartsen nog weinig animo is om zich te verdiepen in de problematiek rondom OPS,vallen deze patienten vaak  tussen wal en schip. Ze worden veelal weer gedeeltelijk of volledig goedgekeurd.Ze verliezen dan hun uitkering(gedeeltelijk) en komen in financiele moeilijkheden. Als deze patienten een onderzoek naar OPS hebben ondergaan en indien dit is aangetoond kunnen zij een procedure aanspannen bij de beroepsrechter voor het terugkrijgen van de WAO-uitkering. Er zijn al een aantal gevallen bekend bij de vereniging waar dit gelukt is.Ook bestaat er nu de mogelijheid om de  (voormalig) werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.Buiten het feit dat je letselschade hebtopgelopen krijg je nu ook te maken met inkomstenderving.Vooral veelal de jongere OPS-patienten kan deze schade in de tonnen lopen. Hoe jonger je in de wao belandt,des te meer inkomstenderving wordt er geleden. Met behulp van een letselschade-advocaat lopen er nu een aantal procedures voor forse vergoedingen.Met behulp van het Cijsouw-arrest kunnen advocaten nu gemakkelijker werkgevers aansprakelijk stellen.Er zijn al een aantal schikkingen getroffen.