Make your own free website on Tripod.com

3.1.1. kortdurende blootstelling

Indien er sprake is van kortdurende blootstelling en de klachten in zeer lichte mate voorkomen,kan het soms al voldoende zijn om verdere blootstelling te vermijden.Er is een geval bekend van een jonge beginnende schilder die na een korte carière als huisschilder geconfronteerd werd met genoemde klachten.Doordat er herkenning in een vroeg stadium was,is hij gestopt met het werken als schilder.Omgeschoold als kok en zich verder verwijderd houdendvan oplosmiddelen;kan hij nu zonder veel problemen zijn leven vervolgen.Dit zijn zeer zeldzaam voorkomende gevallen. Er is ook een geval bekend van een kortdurende blootstelling(8 weken) doch aan een zeer hoge concentratie.De persoon in kwestie heeft in een ernstige mate het organisch psychosyndroom opgelopen.Dit is aangetoond door een solvent-team.