Make your own free website on Tripod.com

4.4  Maatschappelijke aspecten

Maatschappelijk telt een OPS-patičnt niet meer mee.Werken kan hij of zij niet meer vanwege de vele tekortkomingen.Vrijwilligerswerk is slechts in beperkte mate mogelijk.Veel meer dan thuiszittenis er voor de patičnt niet meer bij.