Make your own free website on Tripod.com

3.3.6 Opvangmogelijkheden

Tot nu toe is het organisch psychosyndroom nog vrij onbekend in Nederland.Veel mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze lijden aan het organisch psychosyndroom worden aangemerkt als zijnde "psychische" patienten. Indien het thuiszijn voor de omgeving van de patient te moeilijk wordt, wordt de patient veelal opgevangen in psychiatrische inrichtingen, of op psyschiatrische afdelingen van een ziekenhuis. Indien er vele lichamelijke gebreken zijn belanden velen ook in revalidatiecentra.Bij de patienten waarbij het eindstadium dementie is,rest vaak het verpleeghuis.Het grote probleem in bovengenoemde instellingen is dat men daar vaak niet weet hoe met deze mensen om dient te worden gegaan.Patienten worden vaak voorzien van de diverse soorten kalmerende middelen die zeer zeker niet helpen de problemen op te lossen. De patient verdraagt over het algemeen deze middelen zeer slecht.