Make your own free website on Tripod.com

4.2 Relationele aspecten

Aangezien er in de medische wereld nog steeds te weinig verband wordt gelegd tussenwerkomstandigheden en de daaruit mogelijk voortvloeiende klachten kan de arts vaak niets vinden en wijst de klachten aan als zijnde psychisch.Dit is voor de partners moeilijk te verkroppen.De patient vertoont zowel lichamelijk als geestelijk een sterke achteruitgang en de partner wordt tevens geconfronteerd met persoonlijkheidsstoornissen.Je zult moeten accepteren dat je partner een compleet ander mens is geworden die dagelijks geconfronteerd wordt met vele lichamelijke beperkingen. Van de eens zo actieve partner die hard werkte voor het gezin en in het weekend tijd besteedde aan hen is niets meer over.De zelfstandigheid van de patient is sterk afgenomen en men is nu volledig afhankelijk van de partner.

OOk op het seksuele vlak treden er problemen op.Door de grote mate van vermoeidheid raakt de inyieme relatie steeds verder op de achtergrond.Er kunnen potentiestoornissen optreden en een aantal jonge echtparen zijn geconfronteerd met vruchtbaarheidsstoornissen.De kwaliteit van het sperma gaat zienderogen achteruit.Er zijn al een aantal gevallen bekend in Nederland, waarbij ernstig misvormde kinderen geboren zijn.Onderzoeken in Amerika en de Scandinavische landen hebben dit ook reeds aangetoond.In Nederland worden deze onderzoeken(nog) niet erkend. Als de relatie tussen de partners geen stand meer houdt,treedt veelal scheiding op. Een aantal patičnten die"het niet meer zagen zitten"hebben zelfmoord gepleegd.