Make your own free website on Tripod.com

6. Resultaten die reeds bereikt zijn

In Nederland wordt nu aarzelend vanuit diverse organisaties een vervangingsbeleid opgezet,waarbij oplsmiddelhoudende producten worden vervangen door oplosmiddelarme alternatieven.Te denken valt aan de schildersbranche waar nu verf beschikbaar is op "waterbasis"en in de grafische industrie waar nu ook diverse producten bestaan uit oplosmiddelarme alternatieven.Erg actief op dit moment zijn een aantal vakbonden van de FNV en het CNV .Gezamelijk proberen zij nu door middel van proefprocessen de fabrikanten van de verf producten te dwingen om producten te vervaardigen zonder organische oplosmiddelen.Resultaten zijn tot op dit moment niet bekend.In de grafische industrie zijn wel degelijk vele alternatieven middelen beschikbaar doch worden slechts weinig drukkerijen in geheel Nederland gebruikt.In de Scandinavische landen waar de oplosmiddelhoudende producten verboden zijn,is er een sterke afname geconstateerd onder"nieuwe" OPS-gevallen.In Amerika en in de Scandinavische landen is er een grootscheeps vervangingsbeleid in werking gezet.Reeds 80% van alleoplosmiddelhoudendeproducten zijn vervangen door alternatieven.