Make your own free website on Tripod.com

4.3  Sociale aspecten

Voor de OPS-patičnt is een verjaardagvisite een ramp.Gezellig in een groepje wat praten,de laatste nieuwtjes uitwisselen etc is niet mogelijk.Een gesprek gaat volledig aan de patičnt voorbij.Door de altijd aanwezige lichamelijke klachten is men moeilijk van huis te krijgen.Dit kweekt onbegrip bij de omgeving.Familie en vrienden begrijpen meestal niet wat er aan de hand is.Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten is niet meer mogelijk vanwege enerzijds de lichamelijke als anderzijds de geestelijke tekortkomingen.