Make your own free website on Tripod.com

6.1.3 Stappenplan voor het aanvragen van een onderzoek

* Er is altijd een verwijszing nodig,van huisarts of specialist of arbodienst/bedrijfsarts.

*Het aanvragen van een onderzoek bij de twee "solvent-teams" in Amsterdam en enschede moet altijd moet altijd schriftelijk gebeuren.De patient kan dit zelf doen,een huisarts/specialist of bedrijfsarts kan dit ook doen voor de patient.

*Schrijf zelf van te voren op:  hoelang u heeft gewerkt in de functie van.........

*Met wat voor producten u heeft gewerkt en onder welke omstandigheden u heeft gewerkt

*Hoe u met de producten heeft gewerkt(was u een "schone" werker)

*Indien u een partner heeft laat deze ook aangeven wat er in de loop van de tijd aan de patient is veranderd qua gedrag,mogelijkheden enz.De partner wordt  ook aangeraden om mee te gaan naar het intake-gesprek.

*Aan de hand van de eerder verstrekte gegevens(van bijvoorbeeld huisarts) en het verloop van het intake-gesprek wordt beslotentot het laten doen van het uiteindelijke neuropsychologische onderzoek.Hier wordt dan een definitieve afspraak voor gemaakt.

*Indien u nog werkzaam bent dient u eerst naar uw bedrijfsarts of arbodienst te gaan.Zij kunnen u een test afnemen om te zien of u mischien klachten vertoond die verband zouden kunnen hebben met u werk.Daarna kunt u doorverwezen worden door deze bedrijfsarts of arbodienst.