Make your own free website on Tripod.com

6.1.2  Therapie en begeleiding

De vereniging OPS heeft er voor geijverd dat met het stellen van de diagnose het verhaal niet uit is.Voorheen kreeg men de diagnose en dat was het dan. Het blijkt dat zeer veel patienten en hun partner gerichte begeleiding nodig hebben in het acceptatieproces en het leren omgaan met de problemen.In 1998 zijn daarom dan ook de eerste stappen gedaan tot het komen van een therapie speciaal gericht op OPS-patienten.Voorop staat dat deze patienten de diagnose OPS middels een solvent-team moeten hebben gekregen en tevens ook lijden aan geheugen en concentratiestoornissen.De eerste groep patienten heeft nu de therapie ondergaan eb er zijn plannen om dit te gaan uitbreiden.Detherapie wordt door de patient en zijn/haar partner als zeer zinvol ervaren,doch wat de resultaten voor de toekomst  zijn is nog een vraag.Er zijn meer aanvragen dan plaatsen maar er wordt driftig gewerkt aan meerdere mogelijkheden of diverse plaatsen in het land