Make your own free website on Tripod.com

6.1.5 Wat te doen indien u nog werkzaam bent?

Voor de werkgevers en de werknemers zijn er vijf richtlijnen waarmee gewerkt zou moeten worden, indien er geen alternatieven voorhanden zijn.

* Bestrijding aan de bron:Vervang de schadelijke oplosmiddelen door minder schadelijke of onschadelijke middelen

*Afscherming van de bron:Berg oplosmiddelen in gesloten vaten en leidingen op en verminder zo de blootstelling

*Aanpassing van de werkomgeving:Vooral de ventilatie op de werkvloer dient optimaal te zijn

*Persoonlijke bescherming:Adembescherming,beschermende kleding,handschoenen en veiligheidsbrillen.

*Afscherming van ruimtes:Werkzaamheden waarbij oplosmiddelen vrijkomen moeten in gesloten ruimtes gebeuren