Make your own free website on Tripod.com

2. BLOOTSTELLING AAN OPLOSMIDDELEN EN DE EFFECTEN HIERAAN

De blootstelling aan oplosmiddelen is afhankelijk o.a.van de volgende factoren:

_soort en samenstelling van het product waar de middelen in verwerkt zijn

_de behandelingsmethode

_de arbeidsomstandigheden(temperatuur, ventilatie enz)

_persoonlijke beschermingsmiddelen

_persoonlijke hygiene