Make your own free website on Tripod.com

2.4 Het classificatiesysteem van het organisch psychosyndroom naar de ernst van de klachten.**

Dit classificatiesysteem is vastgesteld op een bijeenkomst van een werkgroep van de wereldgezondheidsorganisatie(who) over het Organisch Psychosyndroom in kopenhagen DK in 1995 In Nederland wordt het nu "de who-classificatie" genoemd

Type 1:Neurastbeen syndroom dit zijn vage welzijnsklachten,een ziektetoestand  gekenmerkt door sterke geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en grote prikkelbaarheid.De klachten in dit stadium worden niet of nauwelijks ontdekt

Type  2A:Blijvende veranderingen in persoonlijkheid en hetgevoelsleven.Te metenanatomische defecten in de hersenen.

Type 2B:Aantasting van leerfuncties.

Type 3:Dementieverschijnselen.

Bij type 1 is de herkenning en erkenning erg moeilijk.Dat is een belangrijke reden voor de miskenning van de ziekte.   

Bron:Nederlands centrum voor beroepziekten te Amsterdam.