Make your own free website on Tripod.com

2.2 De effecten van kortdurende blootstelling aan zowel hoge als lage concentraties oplosmiddelen zijn:

-irritatie van huid en slijmvliezen

-bedwelmingsverschijnselen

-effecten op gedrag

*of er blijvende schade ontstaat hangt mede af van het aantal keren en over welke periode men is blootgesteld.