Make your own free website on Tripod.com

3.1.2 Langdurige blootstelling

Bij langdurige blootstelling, we spreken dan van periodes van 5jaar of meer, zijn de klachten veel ernstiger.Nadat de ziekte zich heeft geopenbaard dit kan na 10jaar of meer zal meestal de ziekte zich stabiliseren en wordt er geen verdere achteruitgang meer geconstaterrd.bij personen die zeer lang zijn blootgesteld geweest,(we spreken dan bijvoorbeeld van een blootstellingsperiode van 25-30 jaar)wil het wel voorkomen dat nadat de blootstelling is gestaakt, de patient toch langzaam achteruit gaat.

Het kan zijn dat diverse organen zijn aangetast en dat de functies van de ledematen zienderogen afnemen.De patient heeft vele lichamelijke en psychische klachten die vaak een normaal leven erg moeilijk maken.