Make your own free website on Tripod.com

Literatuur omtrent het organisch psychosyndroom

1  Gids gzonder werken in de bouw : Verkrijgbaar bij de bouw en houtbond FNV,te Woerden

2  Zenuwslopende oplossingen : Verkrijgbaar bij de Cheliewinkel te Amsterdam

3  Het kind van de rekening : Verkrijgbaar bij de Chemiewinkel te Amsterdam

4  Oplosmiddelen,milieu-informatie : verkrijgbaar in elke boekhandel. Schrijver: F.Tuinstra

5  OPS in de grafische industrie :Verkrijgbaar bij de Chemiewinkel te Amsterdam

6  Oplosmiddelen in de grafische industrie : Verkrijgbaar bij druk en papier FNV te Amsterdam

7  Gek van verf :Verkrijgbaar bij de bouw en houtbond FNV te Woerden

8  Wat is het ......... Organisch psychosyndroom : Verkrijgbaar bij de vereniging OPS

9  Samen werken met plantaardige wasmiddelen in offsetdrukkerijen : Druk en papier FNV

10  Organisch psychosyndroom door oplosmiddelen. : Verkrijgbaar via boekhandel

11  De toxiciteit van een zevental bestrijdingsmiddelen : Chemiewinkel Amsterdam

12  Zorgwijzer"Geheugen.........zwakte". :Verkrijgbaar bij de vereniging OPS

13  Scriptie "Ziek van Oplosmiddelen". : Verkrijgbaar bij de vereniging OPS

* Bouw en houtbond Fnv postbus 520  3440 Woerden  Tel:0348-575575

*FNV KIEM  postbus9354  1006 AJ  Amsterdam  Tel:020-3553636

* Chemiewinkel  postbus20242  1000 HE Amsterdam  Tel:020-5255607/6591

*CNV Bedrijvenbond  postbus327  3990 De Houten  Tel:030-6348348

*FNV Bondgenoten  postbus 9208   3506 GE Utrecht  Tel: 030-2738222

*NIA  postbus75665 1070 AR  Amsterdam  Tel: 020-5498457

*CNV Dienstenbond postbus 3135  2130 KC Hoofddorp Tel: 023-5651052

*Stichting Arbouw  postbus 8114  1005 AC Amsterdam  Tel: 06-0222322(gratis)