Make your own free website on Tripod.com

3.3.2 De neuroloog

Deze heeft tot taak om iemanddoor middel vaneen algemeen neurologisch onderzoek,neurologisch gezond te verklaren.Immers,indien er bijvoorbeeld afwijkingen in de rug,nek of hersenen zouden zijn die degenoemde klachten zouden kunnen veroorzaken,dan kunnen de klachten daaruit ontstaan zijnen geen verband houden met langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen.als na dit onderzoek blijkt dat er neurologisch geen afwijkingen zijn, dan wordt men indien er begrip voor is, doorgestuurd naar een neuro-psycholoog.