Make your own free website on Tripod.com

3.3.3 De neuropsycholoog

De neuropsycholoog zal door middel van o.a. geheugen en concentratietests onderzoek doen naar de vele problemen van de OPS-patient.Uit deze testen blijkt dan dat er gezien de leeftijd van de patienter een grote mate van verstoring optreedt.Het iq is gezien de leeftijd e.d.veel lager dan normaal mag worden aangenomen.simpele testen als een verhaal terugvertalen,getallen reeksen onthouden zowel als testen die samenhangen met reactievermogen en snelheid zijn voor de OPS-patient erg moeilijk.Ze scoren dan ook zeer laag op deze testen.