Make your own free website on Tripod.com

3.2 Prognose

Hersenbeschadiging,geheugenverlies en blijvende invaliditeit tot aan de dood

Door de ontstane hersenbeschadiging krijgt men vele lichamelijke klachten die niet meer te genezen zijn.Het optredende geheugenverlies brengt sociaal en maatschappelijk vele problemen met zich mee. Invaliditeit vraagt aanpassing van gezin en omgeving en het is voor de patient erg moeilijk te accepteren.Bovenstaande is zowel van toepassing op langdurigeblootstelling aan hoge en lage concentraties als in mindere mate op kortdurende blootstelling aan zeer hoge concentratiesoplosmiddelen.Is een patient gestopt met de blootstelling aan oplosmiddelen, dan zal het ziektebeeld stabiel blijven.Er zal dan geen verdere achteruitgang geconstateerd worden