Make your own free website on Tripod.com

3.3.4 De psychiater

Tenslotte komen de meeste OPS-patienten terecht bij de psychiater.Indien er bij de huisarts geen begrip bestaat voor de klachten en indien er door middel van vele lichamelijke onderzoeken geen aanwijsbare oorzaken worden gevonden,wordt men meestal onmiddelijk doorgestuurd naar de psychiater.De klachten worden dan afgedaan als zijnde psychisch. Indien er wel via de neuropsycholoog aangetoond is dat men lijdt aan het organisch psychosyndroom,hebben vele patienten dusdanige psychische problemen dat men de hulp van een psychiater inroept.Veel meer dan een luisterend oor bieden en de mensen geestelijk proberen bij te staan, kan de psychiater niet doen.