Make your own free website on Tripod.com

De vereniging probeert gezamelijk met de vakbonden via een adviesaanvraag ingediend door de verantwoordelijke staatssecretaris,de SER er van te overtuigen dat nederlandeen identiek beleid moet gaan voeren als Amerika en de Scandinavische landen. De werkgevers die ook vertegenwoordigd zijn in de SER staan lijnrecht tegenover de vakbonden.De maatregelen die voorgesteld zijn ,zijn ook nog zo ruim gesteld door de staatssecretaris dat werkgevers er nog aan alle kanten onderuit kunnen.Het antwoord van de SER werd aan het einde van 1996 verwacht,maar door diverse vertragingstechnieken vooral van de zijde van de werkgeversis er pas in mei 1997 een verdeeld advies uitgebracht.De staatssecretaris heeft begin september 1997 een verdeeld advies aan de tweede kamer uitgebracht, dit houdt in:

*  Vervangingsplicht voor schilderswerkzaamheden binnen:

De vervangingsplicht komt er op neer dat voor binnenschilderwerk alleen watergedragen verfproducten gebruikt mogen worden met een maximale hoeveelheid vluchtige organische stoffen(vos) van 100 gram per liter product.Voor het schilderen met muurverf ligt de grens nog lager:daarbij mag het maximale gehalte aan vos 60 gram per liter zijn.Deze grenzen gelden ook voor producten die gebruikt worden bij de voorbewerking.

*  Vervangingsplicht voor het 'bekleden' van vloeren,wanden en plafonds:

Bij het leggen van vloerbedkking(zoals parket,linoleum,tapijt enz) en het betegelen van wanden of plafonds met deze materialen met behulp van lijm,mag alleen nog lijm gebruikt worden die minder dan 5gram vos per kilogram product bevat. Naar het zich laat aanzien zal voor beide sectoren de vervangingsplicht per 1-1-2000 van kracht worden

*  Autoschadeherstelbedrijven en de grafische sector:

Voor beide genoemde branche's zijn soortgelijke voorstellen in behandeling streefdata voor beide branche's is eveneens1-1-2000

*  Metaalbranche,landbouw etc :

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden tot vervanging in deze sectoren.