Make your own free website on Tripod.com

3.1 Het verloop van de ziekte

Nadat de ziekte zich heeft geopenbaard hangt van diverse factoren het verdere verloop van de ziekte af.