BEHANDELING
Home
VERENIGING
ARTSEN
INLEIDING
OPLOSMIDDELEN
CLASSIFICATIESYSTEEM
ZIEKTE
BEHANDELING
ALLERLEI ASPECTEN
THERAPIE
RESULTATEN
LITERATUUR
CONTACTEN
De schildersziekte - Organisch psychosyndroom (ops)

1 De huisarts

Indien men het geluk heeft dat de huisarts de klachten herkent als zijnde klachten die verband houden met het werk, wordt men doorgestuurd naar een neuroloog. Voor dat dit het geval is worden meestal alle klachten apart van elkaar onderzocht in de plaatselijke ziekenhuizen. Voor de maag-darmklachten de internist, de ontstekingen aan slijmvliezen etc. De kno-arts, hartklachten een EEG-onderzoek, uiteindelijk is de patiŽnt van kop tot teen onderzocht. Aan het einde van deze lange onderzoeksperiode zijn er dan geen aanwijsbare oorzaken voor de klachten. Indien men pech heeft dat de huisarts niets voelt voor een neuroloog en een daaraan volgend neuro - psychologisch onderzoek en al helemaal niets wil weten van het OPS-syndroom, volgt meestal onmiddellijk psychiater, maatschappelijk werk of RIAGG.

2 DE NEUROLOOG

Deze heeft tot taak om iemand door middel vaneen algemeen neurologisch onderzoek, neurologisch gezond te verklaren. Immers, indien er bijvoorbeeld afwijkingen in de rug, nek of hersenen zouden zijn die de genoemde klachten zouden kunnen veroorzaken, dan kunnen de klachten daaruit ontstaan zijnen geen verband houden met langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen. als na dit onderzoek blijkt dat er neurologisch geen afwijkingen zijn, dan wordt men indien er begrip voor is, doorgestuurd naar een neuro-psycholoog.

3 DE NEUROPSYCHOLOOG

De neuropsycholoog zal door middel van o.a. geheugen en concentratietests onderzoek doen naar de vele problemen van de OPS - patiŽnt. Uit deze testen blijkt dan dat er gezien de leeftijd van de patiŽnt er een grote mate van verstoring optreedt. Het is gezien de leeftijd e.d. veel lager dan normaal mag worden aangenomen. simpele testen als een verhaal terug vertalen, getallen reeksen onthouden zowel als testen die samenhangen met reactievermogen en snelheid zijn voor de OPS - patiŽnt erg moeilijk. Ze scoren dan ook zeer laag op deze testen.

4 DE PSYCHIATER

Tenslotte komen de meeste OPS patiŽnten terecht bij de psychiater. Indien er bij de huisarts geen begrip bestaat voor de klachten en indien er door middel van vele lichamelijke onderzoeken geen aanwijsbare oorzaken worden gevonden, wordt men meestal onmiddellijk doorgestuurd naar de psychiater. De klachten worden dan afgedaan als zijnde psychisch. Indien er wel via de neuropsycholoog aangetoond is dat men lijdt aan het organisch psycho syndroom, hebben vele patiŽnten dusdanige psychische problemen dat men de hulp van een psychiater inroept. Veel meer dan een luisterend oor bieden en de mensen geestelijk proberen bij te staan, kan de psychiater niet doen.

5 PIJN EN GEHEUGENPOLIKLINIEKEN

Een aantal patiŽnten heeft dagelijks te maken met dermate ernstige pijnklachten dat ze baat hebben bij een behandeling in een pijnkliniek. Ook veel patiŽnten maken gebruik van een geheugenkliniek waar ze door middel van geheugentraining en een aangepaste manier van leven, hun dagelijkse leven met hun gezin/omgeving iets beter aankunnen.

6 OPVANGMOGELIJKHEDEN

Tot nu toe is het organisch psychosyndroom nog vrij onbekend in Nederland. Veel mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze lijden aan het organisch psychosyndroom worden aangemerkt als zijnde "psychische" patiŽnten. Indien het thuis zijn voor de omgeving van de patiŽnt te moeilijk wordt, wordt de patiŽnt veelal opgevangen in psychiatrische inrichtingen, of op psychiatrische afdelingen van een ziekenhuis. Indien er vele lichamelijke gebreken zijn belanden velen ook in revalidatiecentra. Bij de patiŽnten waarbij het eindstadium dementie is, rest vaak het verpleeghuis. Het grote probleem in bovengenoemde instellingen is dat men daar vaak niet weet hoe met deze mensen om dient te worden gegaan. PatiŽnten worden vaak voorzien van de diverse soorten kalmerende middelen die zeer zeker niet helpen de problemen op te lossen. De patiŽnt verdraagt over het algemeen deze middelen zeer slecht.

7. Genezing

Voor zover bekend, is genezing niet mogelijk. Door verdere blootstelling aan oplosmiddelen te vermijden zullen sommige acute lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen. Te denken valt aan maag- en darmklachten, irritaties aan huid en ogen etc. Bij blootstelling komen dit soort klachten dubbel zo hevig weer terug. Men blijkt verder een grote mate van overgevoeligheid te hebben ontwikkeld voor vele producten waar soms maar een kleine hoeveelheid oplosmiddel in voorkomt. Te denken valt aan schoonmaakmiddelen, haarverzorgingsproducten en vele andere producten waar men voorheen nooit bij stilstond. De klachten als vermoeidheid, de concentratie- en geheugenstoornissen alsmede ook de uitval van de functies van de ledematen zijn ongeneeslijk en kunnen een algehele invaliditeit veroorzaken. Veel patiŽnten zoeken hun heil in het alternatieve circuit. Een aantal patiŽnten zegt baat te hebben bij het gebruik van diverse soorten vitamines, homeopathische middelen en acupunctuur. Dit is zeer persoonsgebonden en hier moet door iedereen omzichtig mee worden omgegaan.

8. VOORZIENINGEN

Afhankelijk van de ernst van de mate waarin de ledematen en het lichaam is aangetast, zijn rolstoel, traplift, looprek, aanpassing van de woning etc noodzakelijk. Verder heeft OPS patiŽnt altijd iemand nodig die met hem of haar meedenkt en het wandelend geheugen is. Van de partner van de patiŽnt wordt een grote mate van inzet verwacht om ten alle tijde klaar te staan. De medewerking van huisarts en/of wijkverpleegkundige kan noodzakelijk zijn indien er een grote mate van invaliditeit optreedt.