THERAPIE
Home
VERENIGING
ARTSEN
INLEIDING
OPLOSMIDDELEN
CLASSIFICATIESYSTEEM
ZIEKTE
BEHANDELING
ALLERLEI ASPECTEN
THERAPIE
RESULTATEN
LITERATUUR
CONTACTEN
De schildersziekte - Organisch psychosyndroom (ops)

1. THERAPIE EN BEGELEIDING

De vereniging OPS heeft er voor geijverd dat met het stellen van de diagnose het verhaal niet uit is. Voorheen kreeg men de diagnose en dat was het dan. Het blijkt dat zeer veel patiŽnten en hun partner gerichte begeleiding nodig hebben in het acceptatieproces en het leren omgaan met de problemen. In 1998 zijn daarom dan ook de eerste stappen gedaan tot het komen van een therapie speciaal gericht op OPS patiŽnten. Voorop staat dat deze patiŽnten de diagnose OPS middels een solvent-team moeten hebben gekregen en tevens ook lijden aan geheugen en concentratiestoornissen. De eerste groep patiŽnten heeft nu de therapie ondergaan eb er zijn plannen om dit te gaan uitbreiden. De therapie wordt door de patiŽnt en zijn/haar partner als zeer zinvol ervaren, doch wat de resultaten voor de toekomst zijn is nog een vraag. Er zijn meer aanvragen dan plaatsen maar er wordt driftig gewerkt aan meerdere mogelijkheden of diverse plaatsen in het land

2. STAPPENPLAN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN ONDERZOEK

* Er is altijd een verwijzing nodig, van huisarts of specialist of arbodienst/bedrijfsarts.

*Het aanvragen van een onderzoek bij de twee "solvent-teams" in Amsterdam en Enschede moet altijd moet altijd schriftelijk gebeuren. De patiŽnt kan dit zelf doen, een huisarts/specialist of bedrijfsarts kan dit ook doen voor de patiŽnt.

*Schrijf zelf van te voren op: hoelang u heeft gewerkt in de functie van.........

*Met wat voor producten u heeft gewerkt en onder welke omstandigheden u heeft gewerkt

*Hoe u met de producten heeft gewerkt(was u een "schone" werker)

*Indien u een partner heeft laat deze ook aangeven wat er in de loop van de tijd aan de patiŽnt is veranderd qua gedrag, mogelijkheden enz. De partner wordt ook aangeraden om mee te gaan naar het intakegesprek.

*Aan de hand van de eerder verstrekte gegevens(van bijvoorbeeld huisarts) en het verloop van het intakegesprek wordt besloten tot het laten doen van het uiteindelijke neuro psychologische onderzoek. Hier wordt dan een definitieve afspraak voor gemaakt.

*Indien u nog werkzaam bent dient u eerst naar uw bedrijfsarts of Arbo-dienst te gaan. Zij kunnen u een test afnemen om te zien of u misschien klachten vertoond die verband zouden kunnen hebben met u werk. Daarna kunt u doorverwezen worden door deze bedrijfsarts of Arbo-dienst.

3. FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK

Tot eind 1996 was het nog zo dat de patiŽnten zelf de onderzoeken moesten bekostigen. Een aantal vakbonden die leden in de risicovolle beroepsgroepen vertegenwoordigde stond vaak wel garant voor de kosten. Eind december 1996 kregen we bericht dat de onderzoeken die uitgevoerd worden door de twee "solvent-teams", volledig worden vergoed uit de AWBZ-gelden. Men hoeft nu slechts het inschrijfbewijs van het ziekenfonds mee te nemen en een verwijskaart. De patiŽnt heeft slechts als kosten de reiskosten naar de centra waar het onderzoek zal plaatsvinden. De vereniging OPS heeft een zetel toegewezen gekregen in de begeleidingscommissie Diagnostiek Beroepziekten van het ziekenfondsraad .Deze commissie begeleidt het traject van de solvent-teams. De vereniging heeft mede door deze zetel rechtstreeks invloed op het functioneren van de solvent teams. Problemen die leden van de vereniging kunnen ondervinden, kunnen mede door tussenkomst van de vereniging worden opgelost.

4. WAT TE DOEN INDIEN U NOG WERKZAAM BENT?

Voor de werkgevers en de werknemers zijn er vijf richtlijnen waarmee gewerkt zou moeten worden, indien er geen alternatieven voorhanden zijn.

*Bestrijding aan de bron: Vervang de schadelijke oplosmiddelen door minder schadelijke of onschadelijke middelen

*Afscherming van de bron: Berg oplosmiddelen in gesloten vaten en leidingen op en verminder zo de blootstelling.

*Aanpassing van de werkomgeving: Vooral de ventilatie op de werkvloer dient optimaal te zijn.

*Persoonlijke bescherming: Adembescherming, beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbrillen.

*Afscherming van ruimtes: Werkzaamheden waarbij oplosmiddelen vrijkomen moeten in gesloten ruimtes gebeuren.

5. JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN

Veel patiŽnten die arbeidsongeschikt zijn komen in aanraking met het fenomeen 'herkeuring'. Zolang er bij veel keuringsartsen nog weinig animo is om zich te verdiepen in de problematiek rondom OPS, vallen deze patiŽnten vaak tussen wal en schip. Ze worden veelal weer gedeeltelijk of volledig goedgekeurd. Ze verliezen dan hun uitkering(gedeeltelijk) en komen in financiŽle moeilijkheden. Als deze patiŽnten een onderzoek naar OPS hebben ondergaan en indien dit is aangetoond kunnen zij een procedure aanspannen bij de beroepsrechter voor het terugkrijgen van de WAO-uitkering. Er zijn al een aantal gevallen bekend bij de vereniging waar dit gelukt is. Ook bestaat er nu de mogelijkheid om de (voormalig) werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Buiten het feit dat je letselschade hebt opgelopen krijg je nu ook te maken met inkomstenderving. Vooral veelal de jongere OPS patiŽnten kan deze schade in de tonnen lopen. Hoe jonger je in de WAO belandt, des te meer inkomstenderving wordt er geleden. Met behulp van een letselschade-advocaat lopen er nu een aantal procedures voor forse vergoedingen. Met behulp van het Cijsouw-arrest kunnen advocaten nu gemakkelijker werkgevers aansprakelijk stellen. Er zijn al een aantal schikkingen getroffen.