ALLERLEI ASPECTEN
Home
VERENIGING
ARTSEN
INLEIDING
OPLOSMIDDELEN
CLASSIFICATIESYSTEEM
ZIEKTE
BEHANDELING
ALLERLEI ASPECTEN
THERAPIE
RESULTATEN
LITERATUUR
CONTACTEN
De schildersziekte - Organisch psychosyndroom (ops)

1. PSYCHISCHE ASPECTEN

Veelal begrijpt de omgeving niet wat er in de patiŽnt omgaat. Aan de buitenkant is het vaak niet te zien en indien het gedrag anders is dan men gewend is, wordt er vaak gezegd dat hij of zij gestoord is. Door de grote mate van onbegrip en onbekendheid van het organisch psycho syndroom word het leven voor een patiŽnt vaak nog moeilijker gemaakt dan het al is.

2. RELATIONELE ASPECTEN

Aangezien er in de medische wereld nog steeds te weinig verband wordt gelegd tussen werkomstandigheden en de daaruit mogelijk voortvloeiende klachten kan de arts vaak niets vinden en wijst de klachten aan als zijnde psychisch. Dit is voor de partners moeilijk te verkroppen. De patiŽnt vertoont zowel lichamelijk als geestelijk een sterke achteruitgang en de partner wordt tevens geconfronteerd met persoonlijkheidsstoornissen. Je zult moeten accepteren dat je partner een compleet ander mens is geworden die dagelijks geconfronteerd wordt met vele lichamelijke beperkingen. Van de eens zo actieve partner die hard werkte voor het gezin en in het weekend tijd besteedde aan hen is niets meer over. De zelfstandigheid van de patiŽnt is sterk afgenomen en men is nu volledig afhankelijk van de partner.
Ook op het seksuele vlak treden er problemen op. Door de grote mate van vermoeidheid raakt de intieme relatie steeds verder op de achtergrond. Er kunnen potentiestoornissen optreden en een aantal jonge echtparen zijn geconfronteerd met vruchtbaarheidsstoornissen. De kwaliteit van het sperma gaat zienderogen achteruit. Er zijn al een aantal gevallen bekend in Nederland, waarbij ernstig misvormde kinderen geboren zijn. Onderzoeken in Amerika en de Scandinavische landen hebben dit ook reeds aangetoond. In Nederland worden deze onderzoeken(nog) niet erkend. Als de relatie tussen de partners geen stand meer houdt, treedt veelal scheiding op. Een aantal patiŽnten die "het niet meer zagen zitten" hebben zelfmoord gepleegd.

3. SOCIALE ASPECTEN

Voor de OPS patiŽnt is een verjaardagvisite een ramp. Gezellig in een groepje wat praten, de laatste nieuwtjes uitwisselen etc is niet mogelijk. Een gesprek gaat volledig aan de patiŽnt voorbij. Door de altijd aanwezige lichamelijke klachten is men moeilijk van huis te krijgen. Dit kweekt onbegrip bij de omgeving. Familie en vrienden begrijpen meestal niet wat er aan de hand is. Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten is niet meer mogelijk vanwege enerzijds de lichamelijke als anderzijds de geestelijke tekortkomingen.

4. MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN

Maatschappelijk telt een OPS patiŽnt niet meer mee. Werken kan hij of zij niet meer vanwege de vele tekortkomingen. Vrijwilligerswerk is slechts in beperkte mate mogelijk .Veel meer dan thuiszitten is er voor de patiŽnt niet meer bij.

5. FINANCIELE ASPECTEN.

Het inkomen gaat sterk achteruit. Indien je in de WAO bent beland moet men alle zeilen bijzetten om met de huidige regels in de WAO te kunnen blijven. Als de WAO niet lukt dan kom je al snel via de WW in de bijstand terecht. Het leed is dan niet meer te overzien. Vele gezinnen zijn al in de bijstand terecht gekomen. Buiten de problemen die ze al hebben met hun ziekte, komen er nu nog grote financiŽle problemen bij. Voor vele gezinnen is het dan ook bittere armoede die er geleden wordt. Bij bedrijfsverenigingen wordt OPS nog steeds niet erkend. Veelal als men in bij de WAO belandt geschiedt dit op de diagnose "psychisch". Er zijn op dit moment een aantal gevallen bekend in Nederland waarbij de patiŽnt is afgekeurd op grond van OPS .Einde van 1995 zijn de eerste werkgevers aansprakelijk gestelden enkele zaken hebben al tot een forse schikking geleid. Door deze manier van "afkopen" is er nog geen enkele zaak voor de rechter geweest en daardoor is er nog geen jurisprudentie op dit gebied. Tot en met 1998 is hier nog geen verandering in gekomen.

6. Beleving
De zeer grote mate van onbegrip die op een OPS patiŽnt afkomt is erg moeilijk te accepteren. Door de grote onbekendheid die er is krijgt hij bijna nergens een luisterend oor. Indien de partner het dan ook nog laat afweten belandt de patiŽnt in een diepe put. Indien hij wel begrip ondervindt van zijn directe omgeving blijft de patiŽnt met een stuk onrecht zitten dat hij of zij nooit zal kunnen accepteren. Immers, indien ze niet zoveel gewerkt hadden met deze schadelijke middelenwaren ze naar alle waarschijnlijkheid volledig gezond gebleven.