RESULTATEN
Home
VERENIGING
ARTSEN
INLEIDING
OPLOSMIDDELEN
CLASSIFICATIESYSTEEM
ZIEKTE
BEHANDELING
ALLERLEI ASPECTEN
THERAPIE
RESULTATEN
LITERATUUR
CONTACTEN
De schildersziekte - Organisch psychosyndroom (ops)

1. RESULTATEN DIE REEDS BEREIKT ZIJN

In Nederland wordt nu aarzelend vanuit diverse organisaties een vervangingsbeleid opgezet, waarbij oplosmiddelhoudende producten worden vervangen door oplosmiddelarme alternatieven. Te denken valt aan de schildersbranche waar nu verf beschikbaar is op "waterbasis" en in de grafische industrie waar nu ook diverse producten bestaan uit oplosmiddelarme alternatieven. Erg actief op dit moment zijn een aantal vakbonden van de FNV en het CNV. Gezamenlijk proberen zij nu door middel van proefprocessen de fabrikanten van de verf producten te dwingen om producten te vervaardigen zonder organische oplosmiddelen. Resultaten zijn tot op dit moment niet bekend. In de grafische industrie zijn wel degelijk vele alternatieven middelen beschikbaar doch worden slechts weinig drukkerijen in geheel Nederland gebruikt. In de Scandinavische landen waar de oplosmiddelhoudende producten verboden zijn, is er een sterke afname geconstateerd onder "nieuwe" OPS-gevallen. In Amerika en in de Scandinavische landen is er een grootscheeps vervangingsbeleid in werking gezet. Reeds 80% van alle oplosmiddelhoudende producten zijn vervangen door alternatieven.

2. RESULTATEN IN DE ONDERZOEKSMETHODEN DIE REEDS BEREIKT ZIJN

In Nederland zijn nu twee centra officieel aangewezen als onderzoekcentra voor het Organisch Psycho syndroom. Dat zijn het Nederlands centrum voor Beroepziekten te Amsterdam en het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Mede onder druk van o.a. onze vereniging is er een oplossing gekomen voor het financieren van de onderzoeken. Het is vanaf 1 januari 1997 mogelijk om je bij de twee solvent-teams uitgebreid te laten testen op een mogelijk organisch psycho syndroom. Doch lange wachtlijsten zijn nog steeds niet verdwenen. Vanaf 1 januari 2000 zullen de kosten van het onderzoek structureel worden vergoed uit AWBZ-gelden. Dan is het ook mogelijk je op andere plaatsen in het land te laten onderzoeken. Lange wachtlijsten zullen dan ook worden ingekort. In de afgelopen tijd is het protocol dat in eerste instantie was vastgesteld mede op verzoek van de vereniging OPS bijgesteld en verfijnd. Er zijn nu nog betere onderzoeksmethoden beschikbaar.

3.THERAPIE EN BEGELEIDING

De vereniging OPS heeft er voor geijverd dat met het stellen van de diagnose het verhaal niet uit is. Voorheen kreeg men de diagnose en dat was het dan. Het blijkt dat zeer veel patiŽnten en hun partner gerichte begeleiding nodig hebben in het acceptatieproces en het leren omgaan met de problemen. In 1998 zijn daarom dan ook de eerste stappen gedaan tot het komen van een therapie speciaal gericht op OPS patiŽnten. Voorop staat dat deze patiŽnten de diagnose OPS middels een solvent-team moeten hebben gekregen en tevens ook lijden aan geheugen en concentratiestoornissen. De eerste groep patiŽnten heeft nu de therapie ondergaan en er zijn plannen om dit te gaan uitbreiden. De therapie wordt door de patiŽnt en zijn/haar partner als zeer zinvol ervaren, doch wat de resultaten voor de toekomst zijn is nog een vraag. Er zijn meer aanvragen dan plaatsen maar er wordt driftig gewerkt aan meerdere mogelijkheden of diverse plaatsen in het land.

4. Financiering van het onderzoek

Tot eind 1996 was het nog zo dat de patienten zelf de onderzoeken moesten bekostigen.Een aantal vakbonden die leden in de risicovolle beroepsgroepen vertegenwoordigde stond vaak wel garant voor de kosten.Eind december 1996 kregen we bericht dat de onderzoeken die uitgevoerd worden door de twee "solvent-teams",volledig worden vergoed uit de AWBZ-gelden.Men hoeft nu slechts het inschrijfbewijs van het ziekenfonds mee te nemen en een verwijskaart.De patient heeft slechts als kosten de reiskosten naar de centra waar het onderzoek zal plaatsvinden. De vereniging OPS heeft een zetel toegewezen gekregen in de begeleidingscommissie Diagnostiek Beroepziekten van het ziekenfondsraad .Deze commissie begeleidt het traject van de solvent-teams.De vereniging heeft mede door deze zetel rechtstreeks invloed op het funcioneren van de solvent teams.Problemen die leden van de vereniging kunnen ondervinden,kunnen mede door tussenkomst van de vereniging worden opgelost.